Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu? Quay lại

Chương trình đối thoại/trao đổi về chủ đề “Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu?” giữa Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển) và Lãnh đạo Viện IRED (Viện trưởng Giản Tư Trung) này đã được phát sóng vào ngày 23/10/2013 trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam trong chuyên mục “Chuyện đương thời” của Nhà báo Tạ Bích Loan. Cuộc trao đổi nằm trong nỗ lực góp ý và làm rõ hơn “mục tiêu của giáo dục” trong Dự thảo Nghị quyết “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc gia” của Hội nghị TW 8 của ĐCS Việt Nam khóa XI.

 
Một vài bài viết của tác giả
Xem tiếp các bài khác
Một vài Video Clips
Xem tiếp các clips khác